Missie van de Bodhimanda Stichting

De Bodhimanda Stichting heeft als doelstelling het verspreiden van kennis over de materiële en immateriële cultuur van het esoterisch boeddhisme. Dit doet ze door delen van de collectie online te tonen en door mee te werken aan museale tentoonstellingen in binnen- en buitenland. Daarnaast stimuleert de stichting onderzoek, publicaties en lezingen gericht op de cultuur van het esoterisch boeddhisme. De Bodhimanda Stichting organiseert geen religieuze activiteiten.

De collectie en het bijbehorende verhaal geven uitdrukking aan de verborgen kracht van boeddhistische rituelen, die in feite niets anders zijn dan bijzonder effectieve, gedramatiseerde vormen van meditatie. Deze rituelen worden reeds eeuwenlang toegepast om de omgeving positief te beïnvloeden en als hulpmiddel op de weg naar hoger bewustzijn en innerlijke ontwaking. Volgens boeddhistische opvattingen hebben de hierbij gebruikte sacrale objecten een heilzaam effect op de menselijke geest.

De collectie focust zich niet op een specifieke kunsthistorische periode, maar toont zowel sacrale objecten uit lang vervlogen tijden als uit recente periodes; in het Tibetaanse cultuurgebied en in Japan zijn verschillende esoterische vormen van het boeddhisme immers nog altijd springlevend.
Door haar collectie te tonen met een fundamentele uitleg van de betekenis en door onderzoek en andere activiteiten te stimuleren, wil de Bodhimanda Stichting bijdragen aan een andere vorm van denken over wie we zijn.

Bodhimanda betekent ‘de plaats der verlichting’. Elke plek waar onze ogen zich openen voor de verlichte werkelijkheid is de plaats van de verlichting. Ons logo is de Amrita vaas met het levenselixer, waaruit de lotus ontspruit die de bedelnap draagt met daarin de Bodhiboom waaronder Siddharta verlichting heeft gekregen.

Onze ANBI gegevens vindt u hier.