Bodhimanda Stichting

Naam, RSIN, contactgegevens

Bodhimanda Stichting
RSIN: 850552321
Contact: info@bodhimandastichting.nl

Doelstelling

De Bodhimanda Stichting stelt zich ten doel het behoud van de collectie Boeddhistische sacrale kunst en het in Nederland en daarbuiten verspreiden van de kennis op het gebied van de materiële en immateriële cultuur van het esoterisch boeddhisme.

Bestuurssamenstelling

dr. Imrat Verhoeven, voorzitter
dr. Edward de Bock, secretaris/penningmeester

Beloningsbeleid

De bestuursleden van de Bodhimanda Stichting ontvangen géén beloning voor hun werkzaamheden. Onkosten, gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie kunnen worden vergoed, mits niet bovenmatig.

De Bodhimanda Stichting heeft geen personeel in dienst.

Activiteitenverslag

De activiteiten van de Bodhimanda Stichting bestaan op dit moment uit het beheren en in bruikleen geven van voorwerpen uit de collectie Boeddhistische sacrale kunst en medewerking verlenen aan publicaties over haar collecties.

In het verleden heeft de stichting objecten in bruikleen gegeven voor tentoonstellingen in: het Wereldmuseum Rotterdam, het Rietberg museum in Zurich, de Royal Academy in Londen, het Rautenstrauch-Joest museum in Keulen, en het Afrika museum in Berg en Dal.

De stichting heeft medewerking verleend aan de volgende publicaties: 

 1. Bruijn, E.  (2011) Tibet-China & Japan, Meesterwerken uit de etnografische kunstcollectie van het Wereldmuseum – Deel II. Tibet-China & Japan, Masterpieces from the ethnographic art collection of the Wereldmuseum – Volume II. Brussels: Mercatorfonds en Wereldmuseum.

 2. Museum Rietberg Zurich (2011) Mystik. Die Sehnsucht nach dem Absoluten, Zurich: Scheidegger & Spiess.

 3. Bruijn, E. (2012a) ‘Spirit Embodied: Japanese esoteric Buddhist art at the Wereldmuseum Rotterdam’, Orientations Magazine 43 (January/February), 58-65.

 4. Bruijn, E. (2012b) ‘Sacred Spaces and Secret Visions: Tibetan Buddhist Art from the Bodhimanda Foundation’, Orientations Magazine 43 (January/February), 66-72.

 5. Henss, M. (2012) ‘Sacred Spaces and Secret Visions: Tibetan Buddhist Art from the Bodhimanda Foundation’, Orientations Magazine 43 (January/February), 66-72.

 6. Ekserdjian, D. (ed.) (2012) Bronze, London: Royal Academy of Arts.

 7.  Bruijn, E. (2013) ‘Door merg en been. Macabere instrumenten in het Tibetaanse tantrisme’, Bres 282, 25-29.

 8. Himmelheber, C. & Majlis, B (eds.) (2016)  Pilgrimage – Longing for bliss?, Cologne: Rautenstrauch- Joest-Museum.

 9. Grimaud, N. & Grimaud, P. (2017). Ritual daggers from the Himalayas, Sully-La-Tour; Editions Findakly.

 10. Pao-Yi, Yang (2017)  ‘Exhibition review: The world of enlightenment: constructing a sense of ritual scene’, Curator.The Museum Journal, vol. 60, issue 4, 527-549.

 11. Henss, M. (2020) Buddhist ritual art of Tibet. A handbook on ceremonial objects and ritual furnishings in the Tibetan temple, Stuttgart: Arnoldsche Art Publishers.

Voor het financieel verslag over 2023: zie hier.

Verkort beleidsplan

Het beleid van de Bodhimanda Stichting is gericht op het verwezenlijken van haar doelstelling. Dit bestaat vooralsnog uit het in beheren en in bruikleen geven van (delen van de) collectie Boeddhistische sacrale kunst en medewerking verlenen aan publicaties over haar collecties.

De Bodhimanda Stichting heeft geen winstoogmerk. Het batig saldo na vereffening moet worden besteed conform de doelstelling.

De Bodhimanda Stichting werft vooralsnog geen gelden. Op de langere termijn zal voor specifieke projecten geld worden geworven bij de daartoe geëigende (cultuur)fondsen.

Voor het beloningsbeleid van de Bodhimanda Stichting, zie hierboven.

Onkosten die zijn gemaakt in het kader van uitoefenen van de bestuursfunctie worden vergoed, mits niet bovenmatig.

De administratie van de Bodhimanda Stichting wordt gevoerd door het bestuur en de inkomsten en het vermogen worden beheerd door het bestuur.